Studie keus mbo / voorlichtingsavond mbo Almelo

Kennis maken met het groene mbo op de locatie Almelo! Het kan op donderdag 28 maart  tussen 19.00 en 21.00 uur. Naast algemene informatie over de school kunnen bezoekers kennis maken met alle groene mbo-opleidingen. De avond is bedoeld voor iedereen die staat voor een keuze voor een vervolgopleiding.

Zone.college biedt verschillende, uitdagende opleidingen aan. Denk aan Dierenartsassistent paraveterinair, Tuin & Landschap en Voeding. Alle opleidingen bereiden goed voor op een toekomstige baan en vanaf het eerst jaar is er al volop aandacht voor de praktijk. Tijdens de Studiekeuze mbo wordt er informatie gegeven over zowel de BOL- als de BBL-opleidingen. In een BBL-opleiding werken studenten vier dagen in de week bij een bedrijf in de groene sector en gaan ze één dag in de week naar de schoolbanken voor theorie, praktijk en overleg.