Ontwikkelingen rondom het coronavirus

15 juni

Mbo-studenten gaan weer naar school.

2 juni

Het vmbo gaat weer naar school.

29 mei

Onze vmbo-locaties zijn helemaal klaar voor de heropening op dinsdag 2 juni aanstaande. Leerlingen en hun ouders zijn door de school geïnformeerd over het hoe en wat. Gemiddeld zal één derde van de leerlingen tegelijk op school aanwezig zijn. Fijn dat we onze vmbo-leerlingen weer op school kunnen ontmoeten!

19 mei

Onze vmbo-locaties zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het heropenen van de school. Ze volgen hierbij het protocol van de VO-raad. Per locatie worden maatregelen in en om de school genomen. Vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor toetsen en praktijklessen in het mbo.

7  mei 2020

Gisteravond presenteerde het kabinet het routeboekje om de samenleving stapsgewijs weer te heropenen. Op 2 juni hervatten we weer lessen op vmbo en vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor het mbo. De mbo-raad is bezig om te komen tot een set van richtlijnen die hierbij gehanteerd moeten worden. Vrijdagmiddag vergadert het corona-team Zone.college over hoe de verruiming er exact uit zal komen te zien. Meer informatie volgt binnenkort.

Veelgestelde vragen - algemeen

Ik lees van alles over het virus; welke site is betrouwbaar?

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

Belangrijke informatie wordt via e-mail gedeeld.  Algemene informatie delen we via intranet, de website van Zone.college en via Instagram en Facebook. Houd vooral de e-mail goed in de gaten!

Ik heb nog vragen over het virus, waar kan ik informatie vinden?

Kijk op de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Veelgestelde vragen - vmbo

Werkt de school met een protocol?

Ja, voor alle vmbo-locaties van  Zone.college zijn protocollen ontwikkeld met als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM.

Het kabinet heeft besloten dat met inachtneming van specifieke maatregelen leerlingen van het voortgezet onderwijs per 2 juni weer naar school kunnen. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. Daarbij moet de veiligheid en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders in het onderwijs gewaarborgd zijn. De schoolgebouwen zijn weer open voor onderwijs op school.

Met wie kan ik contact opnemen als ouder van een leerling?

Heeft u vragen, stel ze gerust aan de mentor van uw zoon of dochter, bij voorkeur per e-mail. De mentor is uw aanspreekpunt.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?

Bij klachten van verkoudheid blijft uw kind thuis. En ook als gezinsleden of huisgenoten deze klachten hebben. Meld uw kind ziek op de gebruikelijke manier.

Er zijn dus geen landelijk examens. Is een diploma dan nog wel net zoveel waard?

Jazeker! Het ministerie is daar heel duidelijk in. Het behaalde diploma is een volwaardig diploma, waarmee leerlingen een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma’s zijn ook internationaal geldig.

Moet ik mijn kind ziek melden in deze periode?

Ja.  Als uw kind in deze periode geen schoolwerk kan doen, dan vragen wij u direct contact op te nemen met de mentor.

 

Gaat de stage door?

Nee, voorlopig gaat de stage niet door. Wij zullen de bedrijven hierover informeren.

Gaan excursies door?

Alle geplande excursies van het Zone.college in dit schooljaar zijn geannuleerd. Het gaat hierbij onder meer om schoolkampen, excursies en (bedrijfs)bezoeken.

Mijn kind gaat altijd met het openbaar vervoer naar school. Hoe is dat na 2 juni geregeld?

Voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen en geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger, zal er vervoer geregeld moeten worden. Het doel is om het gebruik van het OV door leerlingen te vermijden. Indien het niet lukt om uw zoon/dochter naar school te brengen kunt u met de mentor/teamleider contact opnemen. School maakt een lijst voor de vervoersautoriteit. De vervoersautoriteit is verantwoordelijk voor de organisatie en de bekostiging van het vervoer naar school.

Gaan de kennismakingsdagen voor nieuwe leerlingen nog door voor de zomervakantie?

De meeste kennismakingsdagen gaan waarschijnlijk door, maar in aangepaste vorm. Toekomstige leerlingen en hun ouders worden hiervoor door de school geïnformeerd.

Gaat de diplomauitreiking van mijn kind nog door?

De diplomauitreiking gaat zeker door, alleen in een andere vorm. De eindexamenleerlingen ontvangen een uitnodiging met meer informatie.

Veelgestelde vragen - mbo

Gaan de lessen door?

Vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer gedeeltelijk openstellen. De lessen gaan zoveel mogelijk online door. Als je op school wordt verwacht, krijg je hierover bericht.

Wanneer mag ik met het OV reizen?

Allereerst: kom zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met eigen vervoer naar school. Moet je met het openbaar vervoer naar school komen? Lees hoe het zit.
Als je toch met het openbaar vervoer moet reizen, houd je dan aan de richtlijnen (zoals het dragen van een mondkapje).
De regel is dat je als student zoveel mogelijk buiten de spits gebruik maakt van het openbaar vervoer.
Vanaf 15 juni zijn scholen daarom verplicht hun onderwijs te plannen tussen 11.00 en 15.00 uur, of na 20.00 uur. Hierdoor kun je in de meeste gevallen nog buiten de spits naar huis reizen. Je mag dus ook voor 11.00 uur of na 15.00 uur reizen.

 

Met wie kan ik als student contact opnemen?

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met je coach, bij voorkeur per mail. Jouw coach is je aanspreekpunt.

Ik heb examen, maar ik heb klachten. Wat moet ik doen?

Je moet je ziek melden op school. Dit kan bij de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een nieuw examenmoment.

 

Moet ik me ziek melden in deze periode?

Ja, als je niet kun werken aan schoolopdrachten dan moet je je ziek melden. In deze periode kan dat door een e-mail te sturen naar de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.

Ben je weer hersteld, dan kun je je via hetzelfde e-mailadres weer beter melden.

 

 

Als bedrijf heb ik een mbo-stagiaire. Gaat deze stage gewoon door?

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen stages doorgaan, mits dit voor u als stagebedrijf akkoord is. Studenten die gezondheidsklachten hebben, moeten vanzelfsprekend thuis blijven en dit melden bij school en stagebieder. Uiteraard gaan wij ervan uit dat uw bedrijf er alles aan doet om de gezondheid van de stagiaire niet in gevaar te brengen. Mochten er gezondheidsklachten in het bedrijf zijn, meldt u dit dan a.u.b. aan de stagiaire.

Als Zone.college hebben wij er begrip voor als u ervoor kiest om nu geen stagiaire(s) te ontvangen. Meld u dit dan bij de stagiaire en de school. Ook hebben wij er begrip voor als studenten in deze tijden het besluit nemen om niet naar hun stage te gaan.

Zone.college vraagt aan docenten om de stagebedrijven nog niet te bezoeken. Indien noodzakelijk kan een docent op bezoek komen.

 

Gaan binnenlandse stages door?

Stages gaan in principe gewoon door. Volg wel de regels van je stage-adres.

Het kan zijn dat bedrijven in deze situatie geen studenten willen ontvangen. Hier hebben wij natuurlijk begrip voor. Overleg in zo’n geval met je stagebedrijf en je stagebegeleider.

Wil je in deze situatie liever niet op stage, blijf dan thuis en informeer je coach en je stagebedrijf.

 

Gaan excursies in Nederland nog wel door?

Alle geplande excursies van het Zone.college zijn voor dit schooljaar geannuleerd.

Gaan internationale stages door?

Het verwerven van internationale leerervaringen, waaronder I-BPV, kunnen vanaf 1 september (onder voorwaarden) weer worden uitgevoerd. Iedere student krijgt een advies op maat en er wordt gekeken of je naar het buitenland mag gaan. Het advies is gebaseerd op de adviezen van het RIVM, het beleid van de Nederlandse overheid en de situatie in het te bezoeken land.

Checklist
Wanneer een student zich aanmeldt voor een internationale activiteit wordt aan de hand van een checklist bepaald of er een ‘GO’ of een ‘NO GO’ gegeven wordt om de internationale activiteit verder voor te bereiden. Alleen bij een ‘GO’ mogen studenten verdere afspraken maken, vergoedingen regelen en contracten ondertekenen. Het kan zijn dat in de toekomst het corona virus toeneemt waardoor de regels weer strenger worden. Enkele dagen voor het vertrekt van een student naar het buitenland wordt opnieuw aan de hand van een checklist bepaald of hij/zij een ‘GO’ of een ‘NO GO’ krijgt om te mogen beginnen aan de internationale leeractiviteit.

Buiten EU
Internationale leeractiviteiten in landen buiten de EU zijn in elk geval tot 31 december niet mogelijk. In december wordt bekeken of dit besluit versoepeld kan worden.

Studenten die aanvullende informatie willen hebben, worden verzocht contact op te nemen met Frederieke Meijerink-Bal fmeijerink@zone.college. Kijk ook op het intranet voor meer informatie.

Ik heb me aangemeld bij Zone.college. Wat gebeurt er nu?

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan van ons een bericht. Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over de vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een AMN-Talentscan, een gesprek of een kennismakingsdag. In verband met het coronavirus is het mogelijk dat deze activiteiten later plaatsvinden dan gepland.

Gaan de geplande afspraken m.b.t. kennismaking en/of studieadvies door?

Als er al een gesprek met je staat gepland, neemt de studieadviseur contact met je op om te kijken of dit gesprek online door kan gaan op de geplande datum.

De AMN-Talentscans zullen vanaf nu digitaal gepland worden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.