Expertiseplatform voor praktijkonderzoek

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijkonderzoek naar innovatie en verbeteringen in het onderwijs wordt uitgevoerd. Het doel is het verspreiden en delen van kennis en het opleiden tot innovatief vakmanschap wat leidt tot een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor (hoofdonderzoeker) en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk (het regionale bedrijfsleven).

Zone.college: twee practoraten

Op dit moment zijn er twee practoren werkzaam voor Zone.college met een eigen practoraat, deze docenten werken samen met een aantal docent-onderzoekers aan hun praktijkonderzoek. Met als doel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren waarbij een meerwaarde ontstaat voor het werkveld, de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied).

Practoraat Betekenisvolle leerprocessen

Binnen het practoraat zal praktijkgericht onderzoek uitgevoerd worden met als centrale vraag: ‘Aan welke ontwerpprincipes moeten leertrajecten voldoen om betekenisvolle leerprocessen duurzaam aan te bieden?’ Het antwoord op deze vraag geeft ons de mogelijkheid opleidingen nog beter te ontwerpen en duurzaam binnen het Zone.college te positioneren. Daarmee bereiden we onze studenten nóg beter voor op de toekomst. Tegelijkertijd biedt het werken aan onderzoek de mogelijkheid aan docenten om te professionaliseren, win-win dus.

ONDERZOEKSVRAGEN:

Het practoraat heeft innovatie van het onderwijs voor studenten als hoofddoel.

  • Wat zijn betekenisvolle leerprocessen binnen het groene mbo bij Zone.college?
  • Welke ontwerpprincipes zijn van belang bij het vormgeven van betekenisvolle leertrajecten?
  • Welke leeromgeving past bij betekenisvolle leerprocessen?
  • Welke (docent-)interventies zijn daarop van invloed en hoe kunnen we deze stimuleren?
Practoraat Rekenen

Binnen het Practoraat Rekenen gaan we op zoek met collega’s waar studenten in hun dagelijks leven en in hun beroep rekenen tegen komen. Wat is dan de meest ideale wijze om studenten te helpen in hun rekenkundige ontwikkeling? Welke leeromgeving past daarbij? Wat mag de student van de docenten verwachten? Welke competenties heeft de docent nodig om die goede rekenles te verzorgen?

ONDERZOEKSVRAGEN:

  • Het doen van onderzoek naar de meest ideale rekenles?
  • Tijdens workshops en lezingen gaan docent-onderzoekers (zowel binnen als buiten Zone.college) resultaten uit praktijkgericht onderzoek delen met docenten en beleidsmakers.
  • Door verschillende activiteiten te organiseren de motivatie om te rekenen bevorderen.

FAQ over practoraten

Hieronder vind je de veelgestelede vragen rondom practoraten.
De website Practoraten.nl geeft antwoord op deze vragen, voor meer informatie verwijzen we ook graag naar deze website: Bron: www.practoraten.nl

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

Wat is een practor?

Een practor is een boegbeeld, inspirator en/of motor van een practoraat. Als practor ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis, zowel intern als extern. Ook praktijkgericht onderzoek en het professionaliseren van docenten zijn belangrijke taken. Er gelden vanuit de stichting geen eisen voor de rol van practor, deze keuze ligt volledig bij de betrokken mbo-instelling.

Waarom een practoraat?

Om de kwaliteit binnen het mbo onderwijs te verbeteren en onderzoek te integreren in het mbo. De uitkomst van het practoraat leidt tot een directe verbetering van het onderwijs voor onze mbo studenten.

Practoraat – Van nieuw fenomeen tot nut voor het algemeen. Bron: Stichting Ieder mbo een practoraat

 

Wat is het verschil tussen Practoraten (MBO) en lectoraten (HBO)?

De practoraten focussen zich op de aandachtsgebieden van de drievoudige opdracht van het mbo: beroepsgericht kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het mbo heeft een duidelijke eigen opdracht, die echter wel goed op die van het hbo aansluit. Samenwerking tussen lectoraten en practoraten is daarom een logische stap. We willen daarin waar mogelijk aansluiten op wat er al gebeurt en daarop doorbouwen. Deze samenwerking proberen we zo goed mogelijk af te stemmen door contact met o.a. de Vereniging Hogescholen en SIA.