Beroepsonderwijs bij ondernemers heeft de toekomst

Zone.college heeft de ambitie om het groene beroepsonderwijs zoveel mogelijk door experts en bij bedrijven te laten plaatsvinden. Dat is de toekomst, vindt René van Kuilenburg, College van Bestuur van Zone.college. ‘Wat mij betreft vindt het mbo-onderwijs straks bijna niet meer plaats in een schoolgebouw, maar in innovatieve bedrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat deze studenten het vak het beste in de praktijk leren’, benadrukt hij. Maar hoe ga je als onderwijsinstelling om met het feit dat praktijkdocenten geen tweedegraads lesbevoegdheid hebben, terwijl ze wel zelfstandig les geven op een bedrijf? Eind november legde het Zone.college de vraag over begeleide onderwijstijd voor aan de MBO Brigade tijdens een bijeenkomst in Zwolle. Het antwoord was duidelijk: zoek de ruimte in de regels.

Praktijk-rijk onderwijs, waarbij de student op een bedrijf zelf geschoold wordt. Met dit vernieuwende onderwijsconcept verwacht het Zone.college jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de BOL-opleiding Varkenshouderij van het Zone.college in Doetinchem, waar studenten 80% van de les krijgen op zes geselecteerde varkenshouderijen. Het Zone.college traint de ondernemers op het gebied van pedagogiek en didactiek, maar van een formele lesbevoegdheid is geen sprake. Wel kunnen de ondernemers altijd terugvallen op docenten, die op afstand beschikbaar zijn voor hulp en assistentie.

Onderwijskwaliteit
Tijdens de bijeenkomst van de MBO Brigade legde Jérôme Smits van het ministerie van Onderwijs uit dat de urennorm geen doel op zich is, maar dat het uiteindelijk gaat om het verzorgen van goed onderwijs. ‘Cruciaal is dat de school kan borgen dat de onderwijskwaliteit op orde is. Dat kan bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over de begeleiding van de ondernemers die onderwijs verzorgen. En door een goede vorm van evaluatie in te bouwen. Als de Onderwijsinspectie vragen stelt, moet je kunnen uitleggen waarom dit verantwoord onderwijs is en hoe je de kwaliteit borgt. Als je goede argumenten hebt en kwaliteit kunt aantonen, is er veel mogelijk.’

Praktijk-rijk onderwijs heeft de toekomst
René van Kuilenburg wil de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven nog verder versterken. ‘Beroepsonderwijs binnen vier muren gaat het niet meer worden. Het werk, en daarmee ook de beroepen, veranderen zo snel, dat is vanuit een schoolgebouw onmogelijk bij te houden. Ook de noodzakelijke theorie leren jongeren het beste van ondernemers die actueel bijgeschoold zijn en dagelijks werken met de nieuwste technologieën. Ondernemers, studenten en ouders zijn super enthousiast: in een evaluatie kreeg de opleiding Varkenshouderij al een 8,5! Ook krijgen we steeds meer experts van buiten die zich aan willen bieden als praktijkdocent. Deze vorm van onderwijs heeft de toekomst.’