Zone.college officieel partner van de coalitie Deltaplan Biodiversiteit

Sinds begin maart is Zone.college officieel partner van de coalitie Deltaplan Biodiversiteit. In 2019 heeft een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen, boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties de handen ineengeslagen om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. Als Zone.college willen wij hier graag een actieve bijdrage aan leveren. Leerlingen, studenten en docenten zijn immers de (toekomstige) verzorgers en gebruikers van bodem en natuur.

Kern van de aanpak van de coalitie is samenwerking te realiseren om grondgebruikers te stimuleren, te inspireren en te waarderen voor inspanningen die bijdragen aan biodiversiteit. Zone.college vindt het belangrijk om mee te denken vanuit een groen vmbo/mbo perspectief. Bovendien kunnen we de opbrengsten uit het Deltaplan vertalen naar ons eigen beleid en onderwijs.

Deltaplan Biodiversiteit kent nu 45 partners, waaronder WWF, Rabobank, Triodos, Ministerie LNV, ForFarmers, WUR, provincies, waterschappen, hoogheemraadschap, LTO en Natuurmonumenten.

Zie voor meer informatie de site https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Op 5 maart nam Gerben Kleine Haar namens Zone.college het certificaat van officieel partner in ontvangst.