Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie

De Entreeopleiding is speciaal bedoeld voor:

  • leerlingen van minimaal 16 jaar zonder diploma, die instromen vanuit het voortgezet onderwijs, maar niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren.
  • leerlingen die instromen vanuit een praktijkschool en een positief advies meekrijgen voor de opleiding op niveau 1 en kans hebben om door te stromen naar niveau 2.
  • volwassenen zonder vooropleiding of diploma, die instromen vanuit een werk- of werkloosheidsituatie.
Voor wie?

Wil je leren en werken tegelijk? Bijvoorbeeld een mbo-opleiding op niveau 2, maar heb je daar nog niet de juiste opleiding voor? Dan is de Entreeopleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie iets voor jou.

Als assistent horeca, voeding en voedingsindustrie kom je terecht in functies, zoals assistent medewerker horeca, voeding of voedingsindustrie. Je werkt in verschillende sectoren, zoals de voedings- en mengvoederindustrie, de horeca of de sector brood en banket.

Tijdens de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie leer je om te functioneren als assistent in de praktijk. Als assistent entree voer je eenvoudige en beperkte opdrachten uit (in tijd en omvang). Dit zijn veelal routinematige werkzaamheden met een repeterend karakter, die volgens vaste procedures verlopen. Je houdt je aan algemeen geldende regels en normen voor een medewerker. Je herkent eenvoudige problemen. Wanneer je vragen of opmerkingen krijgt van anderen, zoals klanten of collega’s, weet je hoe en wanneer je moet doorverwijzen naar zijn leidinggevende of ervaren collega.

Wat leer ik?

De Entreeopleiding duurt één jaar. Binnen dat jaar leer je, onder toezicht of begeleiding, eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf. Zo leer je in de opleiding hoe je taken moet plannen, wat een goede werkhouding is, hoe je beter kunt samenwerken met collega’s en hoe je het beste omgaat met (werk)druk. Natuurlijk speelt de praktijk bij alles wat je doet een grote rol. Daarnaast worden de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap aangeboden.

Wanneer kan ik me aanmelden en wanneer start de opleiding?

Meld je voor 1 april aan via www.mbozone.nl. De opleiding start in augustus/september.

Wanneer we jouw aanmelding  ontvangen, krijg je hiervan een bevestiging. Zo weet je dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? We staan je graag te woord. Bel dan met:

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120
Wat zijn de toelatingseisen?

De wettelijke toelatingseisen zijn dat je niet in het bezit bent van een diploma, dat je minimaal 16 jaar of ouder bent en niet meer volledig leerplichtig bent.

Wat zijn de kosten?

Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het wettelijk lesgeld is voor een BBL-opleiding afhankelijk van het niveau van je opleiding. Er is een onderscheid tussen niveau 1/2 en 3/4. Het wettelijk lesgeld voor een BBL-opleiding (deeltijd mbo) wordt ook wel cursusgeld genoemd. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Kijk hier voor meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Werken

In de BBL-opleiding ga je een of twee dagen per week naar school. De praktijkervaring doe je op tijdens je werk, hiervoor heb je voor minimaal 21 uur per week een baan bij een bedrijf in de sector van je opleiding.

Na de opleiding

Met de Entreeopleiding word je voorbereid op een mbo-opleiding niveau 2 of op een (betaalde) baan. Het is een brede opleiding voor iedereen die graag aan het werk is en het beste leert in de praktijk. Tijdens deze opleiding leer je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt voor een baan.

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie leer je om te functioneren als assistent in de praktijk. De assistent entree voert eenvoudige en (in tijd en omvang) beperkte opdrachten uit. Dit zijn veelal routinematige werkzaamheden met een repeterend karakter, die volgens vaste procedures verlopen. Daarbij kan het gaan om een gedeelte van het totale proces en om werkzaamheden met weinig afbreukrisico. Je houdt je aan algemeen geldende regels en normen voor medewerker. De informatie die je voor zijn werk nodig hebt, wordt per situatie met hem besproken, handelingen worden zo nodig voorgedaan. Je herkent eenvoudige problemen en bedenkt oplossingen daarvoor. Bijzonderheden worden vooraf besproken. Wanneer je vragen of opmerkingen krijgt van derden zoals klanten, bewoners of collega’s van andere disciplines, weet je wanneer je moet doorverwijzen naar zijn leidinggevende of ervaren collega.

De assistent entree is verantwoordelijk voor de productiviteit en kwaliteit van zijn eigen werk, dat jij doet onder toezicht of eindverantwoordelijkheid van een leidinggevende of ervaren collega. Jij werkt alleen, assisteert collega’s of werkt in een team. Jij controleert zijn eigen werk voordat hij het eindresultaat meldt bij zijn collega of leidinggevende. Bij twijfel of wanneer je problemen signaleert, die zijn mogelijkheden of bevoegdheden te boven gaan, waarschuw je je leidinggevende of ervaren collega. Je doet het werk binnen de kaders van de rechten en plichten als medewerker.

Zo heb je vakken als; communiceren, omgaan met veiligheid, (voedsel)hygiëne, bewerken en verwerken van voedingsproducten, verpakken, rekenen, Nederlands en loopbaan & burgerschap (L&B).

Stage

In de Entreeopleiding loop je stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal.

In een BOL-opleiding heb je gemiddeld anderhalve dag per week stage. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding.

Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Wat kan ik worden?

Als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie werk je in verschillende sectoren, zoals de voedings- en mengvoederindustrie, de horeca of de sector brood en banket. In de horeca kunnen uiteenlopende bedrijven je werkterrein vormen, zoals een restaurant, zalencomplex, café, cateringbedrijf of kiosk met voedingsmiddelen. In de brood- en banketbranche kun je aan de slag in een grootbedrijf, bij een ambachtelijke brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie (in de ruimte achter de winkel). Je assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je werkt hygiënisch en hebt aandacht voor de kwetsbaarheid en de bederfelijkheid van voedingsmiddelen. Ook ga je op een correcte wijze om met leveranciers en chauffeurs waar hij mee te maken krijgt.

Verder studeren

Na de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie kun je verder studeren binnen het mbo niveau 2 of aan de slag in het bedrijfsleven.

Je kunt er voor kiezen om na je opleiding verder te studeren en doorstromen naar de opleiding voeding op niveau 2 Medewerker Voeding en Technologie. Je kunt er dan ook voor kiezen om een vervolgopleiding op bijvoorbeeld het ROC te volgen.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten en toelating?

De Entreeopleiding duurt (afhankelijk van jouw inzet en mogelijkheden) één jaar. Binnen dat jaar leer je om onder toezicht of begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf of bereid je je voor op een vervolgopleiding niveau 2.

Wettelijke toelating:

  • Geen diploma en minimaal 16 jaar of niet meer volledig leerplichtig.

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120

Start jij na de zomervakantie met je mbo-opleiding?

Bekijk de veelgestelde vragen