Assistent plant, dier of groene leefomgeving

De Entreeopleiding is speciaal bedoeld voor:

  • leerlingen van minimaal 16 jaar zonder diploma, die instromen vanuit het voortgezet onderwijs, maar niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren.
  • leerlingen die instromen vanuit een praktijkschool en een positief advies meekrijgen voor de opleiding op niveau 1 en kans hebben om door te stromen naar niveau 2.
  • volwassenen zonder vooropleiding of diploma, die instromen vanuit een werk- of werkloosheidssituatie.

De opleiding

Wat leer ik?

Met de Entreeopleiding word je voorbereid op een mbo-opleiding niveau 2 of op een (betaalde) baan. Je komt dan terecht in functies, zoals assistent medewerker bij een hoveniersbedrijf, tuincentrum, dierenwinkel, veehouderijbedrijf of kwekerij.

De opleiding duurt één jaar. Binnen dat jaar leer je onder toezicht of begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf. Zo leer je in de opleiding hoe je taken moet plannen, wat een goede werkhouding is, hoe je beter kunt samenwerken met collega’s en hoe je het beste omgaat met (werk)druk. Natuurlijk speelt de praktijk bij alles wat je doet een grote rol. Daarnaast worden de vakken Nederlands, rekenen en Burgerschap aangeboden.

 

Stage

In de Entreeopleiding loop je stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal.

In een BOL-opleiding heb je gemiddeld anderhalve dag per week stage. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding.

Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Wat kan ik worden?

Als assistent plant, dier of groene leefomgeving werk je zowel in openbare ruimtes, bij particulieren als bij bedrijven. Je treedt bijvoorbeeld in dienst bij een teeltbedrijf, een bedrijf voor groenvoorziening, bos- en natuurbeheer, land-, water- en milieutechniek. Maar je kunt ook aan het werk bij dierenwinkels, veehouderijbedrijven, maneges of viskwekerijen. Je stelt je collegiaal op, bent bereid tot samenwerking met collega’s en kunt op een goede manier omgaan met opdrachtgevers, leveranciers, chauffeurs en klanten, waar je in meer of mindere mate mee te maken kan krijgen. Tot slot ga je zorgvuldig om met de groene en dierlijke producten.

 

Verder studeren

In de Entreeopleiding krijg je binnen vier maanden een studieadvies. Het advies kan zijn:

  • Werken na je opleiding, geen doorstroom naar mbo niveau 2
  • Na je opleiding doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding
  • Wisselen van richting binnen de Entreeopleiding
  • Wisselen van leerweg (BOL of BBL)

Na de Entreeopleiding kun je, na een positief advies, doorstromen naar mbo niveau 2 of kun je doorstromen naar het bedrijfsleven.

Studiegids

De informatie over de inhoud van de opleiding staat in deel 1, de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
en de informatie betreffende algemene schoolzaken staat in deel 2, “Algemene informatie en informatie betreffende de onderwijslocaties.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten en toelating

De Entreeopleiding duurt (afhankelijk van jouw inzet en mogelijkheden) één jaar. Binnen dat jaar leer je om onder toezicht of begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf of bereid je je voor op een vervolgopleiding niveau 2.

Wettelijke toelating:

  • Geen diploma en minimaal 16 jaar of niet meer volledig leerplichtig

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120
Groene detailhandel niveau 3

Start jij na de zomervakantie met je mbo-opleiding?

Bekijk de veelgestelde vragen