Dierenartsassistent Paraveterinair

In een dierenartsenpraktijk krijg je allerlei soorten patiënten binnen: een pup die voor zijn eerste inentingen komt, een cavia met kale plekken op de rug of een kat met diarree. Omdat je met levende dieren werkt en te maken kunt krijgen met spoedgevallen kunnen de werktijden dagelijks wisselen. Als dierenartsassistent paraveterinair ben je de rechterhand van de dierenarts en voor de klanten het eerste aanspreekpunt binnen de praktijk. Je bent breed opgeleid, zodat je precies weet hoe je de dieren en hun baasjes kunt helpen.

De opleiding

Wat leer ik?

Als dierenartsassistent paraveterinair word je breed opgeleid. Kennis over anatomie, fysiologie en ziekteleer krijg je aangereikt. Je leert hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk. Je bent in staat om dieren te behandelen en cliënten op een correcte manier te informeren. Tijdens de opleiding is er aandacht voor ontwikkeling van empathisch vermogen, zodat je passend kunt communiceren met verschillende cliënten. Om de apotheek goed te kunnen laten draaien komt in de opleiding een heel deel beheren diergeneesmiddelen aanbod.

Je krijgt les in de algemene vakken rekenen, Nederlands, Engels en loopbaan & burgerschap (L&B). Natuurlijk heb je ook coachuren waar jouw voortgang in de opleiding wordt besproken. Jouw persoonlijke coach begeleidt jou tijdens deze opleiding.

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt vakken als:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Instrumentenleer
 • Laboratoriumonderzoeken
 • Apotheekbeheer
 • Communicatie
 • Ziekteleer
 • Coaching
Stage

Tijdens de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren

Na de opleiding kun je aan de slag bij een dierenartsenpraktijk. Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te studeren. Na je opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding en ben je toelaatbaar tot andere niveau 4 opleidingen.

Studiegids

De informatie over de inhoud van de opleiding staat in deel 1, de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
en de informatie betreffende algemene schoolzaken staat in deel 2, “Algemene informatie en informatie betreffende de onderwijslocaties.

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten en toelating

Met dit diploma kun je leiding geven en draag je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, planning en beheer. Je beheerst dat praktische werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstuderen aan het hbo. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2/3 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Maximaal 30

Let op: voor het schooljaar 2019-2020 is voor Dierenartsassistent paraveterinair het aantal opleidingsplaatsen beperkt (numerus fixus). Dit heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Er is dit schooljaar plek voor 30 nieuwe eerstejaars studenten per locatie in Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle.

Voor toelating tot de opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair in Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle, geldt dat de aanmeldingen op volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen. Voor toelating tot de opleiding in Almelo geldt dat inschrijving plaatsvindt door loting in verband met bestaande afspraken met de decanen van de VO scholen in de regio. Deze loting vindt plaats direct na 1 april.

Bij zowel de volgorde van aanmelding als bij loting wordt na controle op de wettelijke toelatingseisen de reguliere intakeprocedure doorlopen https://mbozone.nl/aanmelden-mbo/.

Het is belangrijk dat je bij aanmelding ervaring hebt opgedaan op een commercieel dierverzorgingsbedrijf (dus niet hobbymatig/eigen dieren), of een dierenartsenpraktijk. Wanneer dit niet het geval is dan kan een voorstage van 3 dagen bij een dergelijk bedrijf als aanvullende intake activiteit gelden.

 • Wanneer het maximaal aantal opleidingsplaatsen is bereikt worden studenten geïnformeerd dat ze op de wachtlijst staan mits voldaan is aan de verplichte intakeactiviteiten. In dit geval is het verstandig je ook voor een andere opleiding aan te melden.

Wanneer de opleiding vol zit, kun je mogelijk wel de opleiding op een andere locatie volgen.

Procedure bij volgorde van aanmelding

  • De volgorde van binnenkomst van de aanmelding bepaalt de volgorde van de behandeling van de aanmelding.
  • De volgorde van plaatsing binnen de opleiding wordt bepaald zodra de student voldaan heeft aan de verplichte intake activiteiten.

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120

Beroepen

Met de opleiding dierenartsassistent paraveterinair kun je aan de slag als:

 • Gezelschapsdierenkliniek
 • Gemengde praktijk
 • Landbouwhuisdieren kliniek
 • Paardenkliniek
 • Tweedelijns kliniek
 • Sales medewerker
 • Nutritional advisor

Hulp nodig bij je studiekeuze?

Doe de studiekeuzetest