Opzichter / uitvoerder groene ruimte (Sportvisserij & waterbeheer)

Als opzichter/uitvoerder groene ruimte houd jij je bezig met de volgende vragen: Hoe staat het met de visstand en de kwaliteit van het water? Waar moet je als waterbeheerder allemaal rekening mee houden? Welke planten en dieren komen er voor bij het water? Welke hengel en techniek is het meeste geschikt om te vissen op rivieren? Hoe organiseer je een groot sportevenement? En wat is de meest duurzame manier om vissen te kweken? Jij weet antwoord op deze vragen en meer! Als leidinggevende overleg je met je opdrachtgever, ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering en zorg je voor lange termijn planningen en goede calculaties. Uiteraard weet je wat de impact is van alle werkzaamheden op de bodem, het water, de planten en (water)dieren. Jij zorgt ervoor dat iedereen op de juiste manier met het terrein omgaat en bent aanspreekpunt voor bezoekers. Veel projecten naast elkaar? Jij vindt het geweldig! Samen met je team maak je de kwaliteit van het water en de waterkant beter. Klaar om van je hobby je beroep te maken?

De opleiding

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding heb je theorie en praktijk. Daarnaast loop je stage en voer je opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Je krijgt onderwerpen als:

 • Flora- en faunakennis
 • Cultuur-, civiel- en natuurtechnisch werk
 • Evenementen organiseren
 • Toerisme en recreatie
 • Ontwikkeling en innovatie
 • Leidinggeven
 • Nederlands
 • Burgerschap
 • Rekenen
 • Coaching

Zone.college is een van de weinige onderwijsinstellingen waar je de opleiding Sportvisserij & Waterbeheer kunt volgen. Uniek dus! We werken nauw samen met andere scholen, waterschappen, natuurbeheerorganisaties en het (regionale) bedrijfsleven. Enthousiaste docenten, die professioneel werkzaam zijn in de sector, zorgen er voor dat je een echte vakman of –vrouw wordt. Succes verzekerd!

Stage

Tijdens de specialisatie Sportvisserij & Waterbeheer loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld waterschappen, hengelsportverenigingen en milieu-adviesbureaus. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren

Na je opleiding op niveau 4 kun je doorstuderen aan het hbo.

Studiegids

De informatie over de inhoud van de opleiding staat in deel 1, de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
en de informatie betreffende algemene schoolzaken staat in deel 2, “Algemene informatie en informatie betreffende de onderwijslocaties.

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten en toelating

Naast de wettelijke toelating speelt ook het advies van jouw school een rol bij de toelating. Daarnaast kijken we ook naar motivatie, beroepsbeeld, praktijkervaring, verwachtingen en kansen op de arbeidsmarkt. We willen je zo goed voorbereiden op een leuke schooltijd en een professionele (groene) toekomst in binnen- of buitenland.

Met dit diploma kun je leiding geven en draag je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, planning en beheer. Je beheerst dat praktische werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstuderen aan het hbo. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2/3 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120

Beroepen

Met de opleiding opzichter/uitvoerder groene ruimte kun je aan de slag als:

 • Organisator visreizen
 • Medewerker (ecologisch) adviesbureau
 • Voorlichter
 • Leidinggevende waterschappen
 • Productontwikkelaar
 • Visstandbeheerder
 • Medewerker natuur beherende oranisaties
 • Visgids
 • Vertegenwoordiger sportvisserijsector

Start jij na de zomervakantie met je mbo-opleiding?

Bekijk de veelgestelde vragen