Vakbekwaam hovenier

Het is voorjaar en je hebt het druk. Veel mensen willen dat de tuin er weer super uitziet voordat de zomer begint. De potten gevuld met kleurrijke bloemen, de borders tiptop aangelegd, het gras bewerkt en bemest en de heggen strak gesnoeid. Samen met jouw stagiaire ga je op pad. ’s Ochtends onderhouden jullie een kleine tuin in de stad en ’s middags helpen jullie je collega’s met de aanleg van een grote tuin in een nieuwbouwwijk.

De opleiding

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding vakbekwaam hovenier leer je het groen aanleggen en onderhouden. In de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, flora- en faunakennis, fysiek verantwoord werken en leidinggeven. Dit gebeurt tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en tijdens de stage.

Je loopt een dag in de week stage. De andere dagen ben je op school. Een dag krijg je les in de algemene vakken als rekenen, Nederlands en Loopbaan & Burgerschap (L&B). Daarnaast krijg vakken als:

  • Flora- en faunakennis
  • Aanleg en onderhoud van beplantingen, gazon, bouwkundige voorzieningen, verhardingen
  • Veiligheid
  • Onderhoud van machines
  • Bedienen van machines
  • Projectadministratie
  • Leidinggeven

De andere drie dagen staan de cursussen en trainingen gepland. Een persoonlijk coach begeleidt jou tijdens de opleiding.

Elk schooljaar bestaat uit 5 periodes van ongeveer 8 weken en in iedere periode werk je aan één hoofdopdracht (integrale opdracht). In zo’n opdracht komen de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan aan bod. Je gaat voor de integrale opdracht in de praktijk aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen en onderhouden van gazon en beplanting of het aanleggen en onderhouden/ van verhardingen.

Stage

Tijdens de opleiding Vakbekwaam hovenier loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld hoveniersbedrijven en groenvoorzieningsbedrijven. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Wat kan ik worden?

Het belang van een groene omgeving krijgt steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld bij het herstel van mensen in ziekenhuizen. Of een hogere waarde van een huis bij verkoop. Dit zorgt ervoor dat er op de arbeidsmarkt vraag is naar medewerkers voor het groen.

Met dit diploma op zak kun je als vakbekwaam hovenier bijvoorbeeld bij een hoveniersbedrijf gaan werken, of bij een gemeente. Je gaat dan het groen aanleggen en onderhouden. Je werkt veelal in teamverband en bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden en die van je medewerkers. Sommige situaties vragen om interactie met de klant, daarin is klantvriendelijkheid en een grote vakbekwaamheid van belang.

Verder studeren

Na de opleiding vakbekwaam hovenier kun je aan de slag bij een hoveniersbedrijf of gemeente. Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te studeren. Na je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar de opleiding Tuin & landschap op niveau 4, opzichter/uitvoerder. Daarnaast ben je tot alle opleidingen op niveau 4 toelaatbaar.

Studiegids

De informatie over de inhoud van de opleiding staat in deel 1, de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
en de informatie betreffende algemene schoolzaken staat in deel 2, “Algemene informatie en informatie betreffende de onderwijslocaties.

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten en toelating

Na een vakopleiding kun je zelfstandig praktische werkzaamheden uitvoeren. Tevens zorg je voor de werkverdeling, de werkvoorbereiding en het werkbeheer. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

  • Diploma voor  mbo niveau 2 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Naast de verplichte intake-activiteiten kunnen wij je verzoeken een voorstage te volgen bij een hovenier of groenbedrijf.

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je wettelijk lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Lees hier de meest gestelde vragen over de studentenbijdrage.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen.

Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure. Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met

Almelo mboadministratie@zone.college 088-2620700
Deventer mboadministratie@zone.college 088-2620700
Doetinchem mboadministratie@zone.college 088-2620700
Enschede mboadministratie@zone.college 088-2620700
Hardenberg admhardenberg@zone.college 038-4671149
Twello mboadministratie@zone.college 088-2620700
Zwolle admzwolle@zone.college 038-4671120

Beroepen

Met de opleiding vakbekwaam hovenier kun je aan de slag als:

  • Vakbekwaam hovenier

Start jij na de zomervakantie met je mbo-opleiding?

Bekijk de veelgestelde vragen