Naar het buitenland

Wil je de opgedane kennis uitbreiden met een stage in het buitenland? Dan werken we daar graag aan mee. Om jezelf goed voor te bereiden kun je vast kijken op een van de onderstaande sites:

Overeenkomst
Voor alle buitenlandstages, dus ook die voor buiten Europa, gelden dezelfde regels als voor de BPV in Nederland. Je kunt dus alleen op erkende bedrijven stage lopen en met een geldige BPV/stage overeenkomst. Check de erkende bedrijven op stagemarkt.nl

Verzekeren
Omdat het een stage in het buitenland betreft, moet je je extra verzekeren via www.studentsinsured.com. De kosten hiervan kun je declareren als je subsidie krijgt. Verder moet je checken of je ziektekostenverzekering ook kosten buiten Nederland voldoende dekt. Je kunt zelf nog een reisverzekering afsluiten voor je persoonlijke spullen, dit is echter niet verplicht. Mbo studenten kunnen meer informatie over de buitenland stages vinden in hoofdstuk 13 van de BPV informatiegids. In Bijlage 5 van de Stagegids kun je belangrijke informatie vinden over vmbo stages in het buitenland.

Op stage met Erasmus subsidie
Als je binnen Europa stage wilt lopen voor een periode langer dan drie weken, op een erkend leerbedrijf, zijn mogelijkheden om een deel van de kosten die je gaat maken gesubsidieerd te krijgen via het ‘Erasmus + Mobiliteitsfonds’. Deze subsidie is alleen bedoeld voor de extra kosten die je moet maken voor de stage, b.v. voor de extra reis- en/of de verblijfkosten en als je daarvoor geen vergoeding van de stagebieder ontvangt. Als je voor de subsidie in aanmerking wil komen, kun je hiervoor een aanvraag doen met het aanvraagformulier Erasmus + Mobiliteitssubsidie. Bij stage in het buitenland is het moeite waard om te onderzoeken of je via DUO extra financiering kunt krijgen. Dit is afhankelijk van je situatie. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk afzien van het gebruik van je studentenreisproduct, of je studiebeurs omzetten van thuiswonend naar uitwonend. Dit kun je zelf regelen via de site van DUO. Meestal moet de school een verklaring afgeven dat je voor je studie naar het buitenland gaat. Daarvoor kun je een formulier bij DUO downloaden.