Vmbo Groen, zeker doen!

Bij het Vmbo Groen van Zone.college Twello leer je door te doen en te ontdekken. We vinden het belangrijk dat je begrijpt wat je leert en hoe je het kunt gebruiken. Je ruikt bloemen, verzorgt de dieren en proeft het voedsel. Je gaat geregeld ‘op reis’: je bezoekt bedrijven en gaat op stage.

We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en technieklokalen: bij ons leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren.

Toon video

Hoe ziet jouw Vmbo Groen eruit?

Hoe ziet jouw Vmbo Groen eruit?

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo jongeren voorbereidt op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Het vmbo besteedt daarom veel aandacht aan praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Maar op het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. 

Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit zogeheten leerwegen. Dit zijn routes die de leerlingen volgen na de onderbouw (de eerste twee jaar). In de bovenbouw (de derde en vierde klas) krijg je naast de algemene vakken, les in het profiel Groen. Je kiest voor 1 van de 5 ‘werelden’ waarin jij wilt leren: Levend, Actief, Groen Technisch, Gezond of Creatief. De vakken in het Groene profiel worden gegeven vanuit jouw belevingswereld.

Welke leerwegen zijn er?

Leerlingen die kiezen voor het Vmbo Groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het Vmbo Groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg!

Wat wordt jouw route?

Als je van de basisschool komt, heb je meestal al gekozen voor een leerweg. Een leerweg geeft de manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide. Aan het einde van het tweede jaar van het vmbo maak je een definitieve keuze. We kijken dan samen wat het beste bij je past:

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Deze leerweg is speciaal voor leerlingen die het liefst met hun handen bezig zijn en dus erg praktisch zijn ingesteld. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Gemengde leerweg (GL)
Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die makkelijk studeren en vaak al weten welke richting ze op willen. De leerweg kent een flinke dosis theorie. Met deze leerweg kun je eenvoudig doorstromen naar de niveaus 3 en 4 van het mbo.

Vakken

Elke vmbo opleiding bestaat uit drie onderdelen: een verplicht deel, een profieldeel en een vrij deel. Afhankelijk van de leerweg krijgen leerlingen meer of minder theorievakken en beroepsgerichte vakken. Het verplichte deel is voor alle leerlingen in alle leerwegen gelijk. Het bestaat uit de vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Eén van de kunstvakken: beeldende vorming, muziek, dans of drama
 • Lichamelijke opvoeding

De profielgebonden algemeen vormende vakken (avo-vakken) zijn afhankelijk van het gekozen profiel. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. In de beroepsgerichte leerwegen heeft elk profiel profielgebonden avo-vakken, een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Passend onderwijs

De kernwaarden van Zone.college Twello zijn uniek, groei en duurzaam. Ieder kind is uniek, wil groeien en een duurzame goede toekomst opbouwen. Met passend onderwijs kijken we wat er nodig is om deze reis bij Zone.college zo goed mogelijk voor elke leerling uit te stippelen.

Basis ondersteuning
Elke leerling kan bij ons hierop rekenen:

 • We hebben aandacht voor jou als individu en richten ons op het vergroten van jouw mogelijkheden.
 • Jouw ouders/verzorgers betrekken we bij de opleiding.
 • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
 • Alle lessen binnen jouw opleiding hebben een duidelijke structuur.
 • Onze docenten zijn professioneel, bereiden je voor op je toekomst en leren je in te spelen op wat de maatschappij van ons vraagt.
 • Je hebt een mentor of coach. Jullie houden door middel van voortgangsgesprekken een goed overzicht over jouw opleidingstraject.
 • De mentor of coach is voor jou en je ouders/verzorgers de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan.
 • Je mentor of coach kan aan het Expertise Team vragen om tijdelijk mee te denken als het belangrijk is je weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs.
 • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde en sluiten aan bij modern groen onderwijs.
 • Je krijgt voorlichting en of keuzegesprekken als je twijfelt of je de juiste studie hebt gekozen en nog niet weet wat je wilt of als je je wilt oriënteren op een vervolgopleiding.
 • Als je studie lijdt onder problemen thuis of op school, dan kun je gebruikmaken van het Expertise Team, schoolmaatschappelijk werk (SMW), Leerplichtambtenaar of advies vragen bij de GGD.

Extra ondersteuning
Is er sprake van een beperking die een belemmering is in je leerproces, dan kunnen wij extra ondersteuning bieden. Geef bij je aanmelding aan welke extra ondersteuning je nodig hebt en hoe dit bij je vorige school was geregeld. We maken samen met jou en je ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuning: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen? De extra ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingericht met de inzet van extra begeleiding, hulpmiddelen of materialen. We hebben hiervoor zelf veel deskundigheid in huis of werken samen met specialisten in de omgeving.

Dyslexie of Dyscalculie
Als er dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kun je, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit aan bij de aanmelding en stuur eventuele verklaringen mee.

Meer informatie?
Wil jij weten wat we allemaal nog meer doen op het gebied van passend onderwijs?
Neem dan gerust contact op met Zone.college Twello.

Wat kan ik na het vmbo gaan leren?

Tijdens je opleiding helpen we je met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) om te ontdekken wat je na ons vmbo wilt gaan doen. Want na jouw ontdekkingsreis op het Zone.college heb je nog veel keuzemogelijkheden. We doen dit aan de hand van vijf competenties: Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, Netwerken en Loopbaansturing.

Na je opleiding ligt een overstap naar het Groene mbo voor de hand. Daar leer je verder voor bijvoorbeeld dierverzorger, milieucoördinator, medewerker weg- en waterbouw, hovenier, monteur van landbouwwerktuigen, bloemist, begeleider sport en spel of manege-instructeur. Maar je kunt ook goed doorstromen naar een andere mbo-opleiding in bijvoorbeeld de ICT, administratie, zorg of techniek. Je kunt álle kanten op!

“Het Groene Lyceum was voor mij een goede voorbereiding”

Schoolkeuze: Koen over zijn ervaring op Het Groene Lyceum “Ik ben vorig jaar bij Het Groene Lyceum in Doetinchem geslaagd en ik zit nu in het tweede leerjaar van de opleiding ‘Docent en kennism…

Lees het verhaal van Koen