Over mbo.zone

Bij Zone.college kun je terecht voor diverse opleidingsrichtingen in de Groene sector waarmee je in heel wat verschillende beroepen aan de slag kunt gaan. Met een beroepsopleiding van Zone.college ben je klaar voor de Groene toekomst. De werkgelegenheid in de Groensector neemt de komende jaren toe. Morgen ligt er dus een uitdagende baan op jou te wachten! Vandaag beleef je Groen onderwijs in een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. Je kunt een opleiding volgen op de locatie in Almelo, Enschede, Deventer, Doetinchem, Hardenberg, Twello of Zwolle.

In onze mbo.zone kun je verschillende mbo-opleidingen volgen in de Groene sector. Van Veehouderij tot Groene detailhandel en van Hoefsmid tot Voeding & voorlichting; alles is mogelijk. Wij zorgen ervoor dat je goed wordt in je vak en dat je je persoonlijk ontwikkelt. We werken altijd vanuit praktijksituaties; binnen, maar vooral buiten de school. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kijken we goed naar wat bij je past, waar jouw mogelijkheden liggen en waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Zo halen wij je beste binnenste buiten.

 

Praktische informatie

Ons onderwijs

Met een mbo-opleiding van Zone.college haal je je beste binnenste buiten. Wij zorgen ervoor dat je goed wordt in je vak en dat je je persoonlijk ontwikkelt. Hoe? Door altijd te werken vanuit praktijksituaties: binnen, maar vooral buiten de school. En door goed te kijken wat bij je past, waar jouw mogelijkheden liggen en waarin je jezelf kunt ontwikkelen.

We bieden aantrekkelijk en modern onderwijs met veel praktijk en theorie. Dat doen we het liefst bij of met behulp van bedrijven. In Nederland, maar ook in het buitenland. Je maakt zo goed kennis met je toekomstige vak en de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving zorgen wij er voor dat jij je kunt voorbereiden op een professionele toekomst in binnen- of buitenland. Want werk genoeg voor goede vakmensen!

De praktijk in

In je opleiding speelt de praktijk een belangrijke rol. Je loopt stage (binnen het mbo noemen we dat Beroepspraktijkvorming (BPV)) en in de ‘Proeve van Bekwaamheid’ laat je zien wat je kunt. De ‘Proeve’ (een soort examen) vindt zoveel mogelijk plaats in een echte bedrijfssituatie. Je werkt ook veel in projecten. In overleg met je docenten plan je hierin veel lesactiviteiten. Natuurlijk krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Belangrijk? Zeker. Niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het behalen van je diploma.

 

Voorwaarden erkend leerbedrijf (BPV)

Onderstaande voorwaarden vindt u ook in de BPV informatiegids.

Erkenning leerbedrijven
Binnen het middelbaar agrarisch onderwijs vindt praktijkleren plaats op erkende leerbedrijven. SBB draagt zorg voor de erkenning en registratie van leerbedrijven. Dit geldt voor zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Alle bedrijven die te
kennen geven dat ze erkend willen worden, moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?
Biedt uw bedrijf jonge mensen een uitdagende leerwerkomgeving en wilt u de jeugd een kans bieden? U kunt uw bedrijf dan als leerbedrijf aanbieden via de bpv-portal op s-bb.nl. Tevens kan Zone.college u als leerbedrijf voordragen bij de SBB. Een adviseur praktijkleren brengt vervolgens in een gesprek de mogelijkheden voor praktijkleren op uw bedrijf in kaart en bekijkt hoe uw bedrijf het praktijkleren vormgeeft. Daarnaast beoordeelt hij of er een goede praktijkopleider aanwezig is. U kunt hieruit afleiden dat niet alle aanvragen tot een erkenning leiden. We zijn immers altijd op zoek naar kwaliteit en meerwaarde.

Voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf
De voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf zijn onderdeel van het ‘Reglement erkenning leerbedrijven SBB’. Het reglement kunt u opvragen bij de SBB: s-bb.nl.
Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 1. U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 2. U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 3. U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
 4. U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

N.B.
Naast deze voorwaarden geldt voor alle hippische accommodaties dat zij in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport om erkend te kunnen worden als leerbedrijf. (Bron: www.veiligpaardrijden.nl)

Erkenningsprocedure
De procedure van aanvraag tot erkenning duurt ongeveer 10 werkdagen. Aan de aanvraag en de erkenningsprocedure, uitgevoerd door SBB, zijn verder geen kosten verbonden.

Het register met erkende leerbedrijven
Het register met erkende (buitenlandse) leerbedrijven is te vinden op stagemarkt.nl.

Verder heeft de SBB tot taak:

 • De kwaliteit van de BPV-plaatsen te bevorderen;
 • De beschikbaarheid van een toereikend aantal BPVplaatsen te garanderen;
 • Het register van BPV-plaatsen in stand te houden;
 • De BPV-bedrijven regelmatig te beoordelen.

Erkenning en registratie leerbedrijven buitenland
Als u kenbaar wilt maken dat u als buitenlands bedrijf geschikt bent om Nederlandse studenten uit het agrarisch onderwijs een praktijkleerplaats te bieden dan moet u een aanvraag indienen voor de erkenning als leerbedrijf op www.s-bb.nl. Indien u aan de criteria voldoet wordt u opgenomen in het register erkende buitenlandse leerbedrijven.

Kies zelf

Met keuzedelen geef je zelf ook invulling aan je opleiding. Er zijn keuzedelen waarmee je je kunt voorbereiden op een vervolgopleiding. Andere keuzedelen zijn meer gericht op je toekomstige beroep. Je kunt je meer verdiepen in een stukje van je opleiding of juist kennismaken met totaal iets nieuws. Jij kiest.

BOL of BBL?

Bij de meeste opleidingen van Zone.college kun je kiezen of je deze via BOL of BBL wilt volgen. BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Dat houdt in dat je gemiddeld de helft van de tijd naar school gaat en de helft van de tijd beroepspraktijkvorming (BPV) hebt op een bedrijf. Daar leer je het vak in de praktijk. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij ben je één of twee dagen per week op school. Daarnaast heb je een baan, voor minimaal 24 uur.

Toelatingseisen

Niveau Studieduur Toelatingseisen
Entree 1 jaar Geen diploma en minimaal 16 jaar of niet meer volledig leerplichtig
2 2 jaar Diploma voor Entree/niveau 1 of vmbo BBL, KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijsklas 3-4 havo/vwo
3 3 jaar Diploma voor  mbo niveau 2 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
4 3 jaar Diploma voor  mbo niveau 2/3 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Wij adviseren leerlingen die willen instromen op niveau 4 via de Kaderberoepsgerichte leerweg deze af te sluiten met goede resultaten voor wiskunde + biologie/ naSk.

Wil je meer informatie over onze opleidingen BOL of BBL? Bekijk dan de studiebijsluiters.

Laptops in het mbo

Tijdens je opleiding maak je gebruik van een laptop. De kosten voor de aanschaf van de laptop zijn voor eigen rekening, omdat het een leermiddel is. Om het makkelijk te maken hebben de leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet.

Studywise biedt laptops aan op basis van aankoop in deze webshop, klik hier voor de flyer.
The Rent Company biedt laptops aan op basis van aankoop, maar ook op basis van huurkoop, klik hier voor de flyer.
Klik op de naam van de leverancier om naar de webshop te gaan.

Maak je geen gebruik van Studywise of The Rent Company? Let er dan bij de aanschaf op dat je laptop de juiste specificaties heeft. Je laptop moet voldoen aan de volgende specificaties:

 • Besturingssysteem: minimaal Windows 10
 • Geheugen 4GB RAM of meer
 • Scherm: 13,3 inch of groter
 • Draadloos netwerk: DUAL BAND
 • Harde schijf: 128Gb SSD of meer
 • Processor: Corei3, vergelijkbaar of hoger
 • Ingebouwde webcam met microfoon

In de praktijk is gebleken dat alleen een lijstje met technische specificaties (zoals hierboven) niet afdoende is om ervoor te zorgen dat een goed werkende laptop wordt aangeschaft, voorbeelden uit de praktijk:

 • De verkoper heeft zelf onvoldoende verstand van de technische specificaties en verkoopt de “kiloknaller”.
 • De specificaties worden misleidend op de doos/advertentie geplaatst, vervolgens blijkt pas in de praktijk, dat het product niet voldoet aan de specificaties.
 • De specificaties kloppen, maar de kwaliteit (merk) van de laptop is zo slecht/goedkoop dat het alsnog niet werkt.
 • Het product is kwalitatief zo slecht dat er maar één of twee jaar mee gewerkt kan worden, hierna is het defect of onwerkbaar geworden.

In de wet is bepaald dat de toelating van studenten tot de school, niet  afhankelijk mag zijn van het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.

Documenten

Studiegids Zone.college
De studiegids informeert je over de inhoud van de opleiding en de locatie waar je deze opleiding volgt. De informatie over de inhoud van de opleiding staat in:

Voor iedere opleiding is er een specifiek opleidingsplan en examenplan. Deze vind je op de pagina van jouw opleiding.

Overige documenten

Studiefinanciering en OV-kaart

Studiefinanciering
Ga je studeren in het mbo, hbo of aan de universiteit? Dan biedt Startstuderen een handig overzicht van websites en het laatste nieuws over bijvoorbeeld de veranderingen in de studiefinanciering en de toelatingseisen. Maak vooral gebruik van Mijn Studieplan, zodat je zeker weet dat je alles hebt geregeld voor je opleiding.

Studentenreisproduct
Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan.

Klaar met je studie? Ga naar studentenreisproduct.nl en zet deze dan op tijd stop.

Leermiddelen bestellen

Mbo-studenten kunnen leermiddelen bestellen via Studers.nl. Op www.studers.nl/zone-college staan voor alle mbo-opleidingen de leermiddelenlijsten op een rij.

Het bestellen doe je in 3 stappen:

Stap 1 | Ga naar studers.nl/zone-college

Stap 2 | Kies jouw locatie, opleiding en studiejaar. Klik aan wat je nodig hebt, vul je gegevens in en bestel.

Stap 3 | Je ontvangt een e-mail zodra alles is verstuurd.

Kijk voor alle informatie ook op de flyer ECK Zone.college. Deze flyer wordt ook als papieren versie op de onderwijslocaties verspreid. Zoals in de flyer ook wordt aangegeven, wordt van je verwacht om te wachten met het activeren van de licenties en dit samen te doen met de docent op de 1e lesdag.

Info for refugees

Procedures for refugees provides more information about studying for refugee students living in The Netherlands.

As soon as you have made the decision to study at Zone.college, you will need to prepare for your stay. As an international student you need to arrange quite a few things. There are regulations and laws that will affect your stay. In order to inform you in the best possible way, and with the latest information, the Dutch government has created an application that directly provides official information.

Non EER students probably need a visa and/or a residence permit. In addition, you must make sure you have adequate insurance and funding for your stay. Use the Pathfinder wizard to find out if you need a student visa or permit. The outcome of the wizard will show the procedures for obtaining a visa specifically for your country.

By using the Pathfinder wizard, you can easily see which other preparations you need to make and when. Please tick the boxes on the list to filter the topic(s) you wish to know more about and help prepare your stay in the Netherlands. The wizard will give you tailor-made information about residence permits, student finance and loans, health insurance and paying taxes that applies to your personal situation.

Please note: the Pathfinder wizard is not compatible with Internet Explorer version 9.0 and previous versions of this browser. If you have trouble using pathfinder, please refer to the Study in Holland website for more information about visa, permits, finance, insurance and taxes

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure mbo

Hier staat beschreven wat je moet weten over het aanmelding-, toelatings- en inschrijvingsproces van Zone.college.

Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

 • Wilt u een klacht melden? Meld uw klacht via het Klachtenformulier.
  Na het openen van bovenstaande hyperlink wordt gevraagd inloggegevens in te vullen – welke dat zijn staan ook op het scherm vermeld. Deze inloggegevens zijn alleen nodig om het klachtenformulier te openen. Uw privacy loopt hiermee geen gevaar. Wij zorgen uiteraard ervoor dat de informatie, die u via het formulier aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Bent u ergens niet tevreden over of heeft u ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider of directeur.

De klachtenregeling is op te vragen bij Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-2620700.

Vakantieregeling mbo
Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober 2019 – zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2019 – zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie Zaterdag 15 februari 2020 – zondag 23 februari 2020
Meivakantie (incl. Pasen) Zaterdag 25 april 2020 – zondag 3 mei 2020
Zomervakantie Start maandag 13 juli 2020

Vragen over een mbo-opleiding? Maak een belafspraak!

Maak een afspraak