Aanmelden Zone.college Almelo

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Almelo. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons Vmbo Groen.

Aanmelden voor het Vmbo Groen

Aanmelding voor ons Vmbo Groen gebeurt meestal door de leerkracht of decaan van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met het Zone.college Almelo. De basisschool kan hiervoor contact opnemen met een van de vmbo contactpersonen van het Zone.college Almelo.

Wil je alvast een aanmeldingsformulier downloaden? Dan kan. Via deze website kun je het aanmeldingsformulier downloaden. Vul deze in en lever het vervolgens in op de basisschool van je kind. Zij regelen vervolgens de aanmelding.

Aanmelden voor Het Groene Lyceum

De aanmelding voor Het Groene Lyceum gebeurt meestal door de leerkracht of decaan van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met het Zone.college Almelo. De basisschool kan hiervoor contact opnemen met een van de contactpersonen van Zone.college Almelo.

Wil je alvast een aanmeldingsformulier downloaden? Dan kan. Via deze website kun je het aanmeldingsformulier downloaden. Vul deze in en lever het vervolgens in op de basisschool van je kind. Zij regelen vervolgens de aanmelding.

Afspraken aanmeldings– en plaatsingsprocedure
vmbo Groen en Het Groene Lyceum  
 

Binnen Zone.college hebben we afspraken gemaakt over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure. Download hier de aanmeldings- en plaatsingsprocedure.