Aanmelden Zone.college Zwolle

Aanmelden vmbo Groen & Het Groene Lyceum

Wanneer uw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kunt u heel goed kiezen voor Zone.college Zwolle. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een Groene omgeving. Iedereen die volgens het advies van de basisschool een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als uw zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden is eenvoudig

Aanmelden voor een vmbo-opleiding van Zone.college Zwolle (ook Het Groene Lyceum) loopt via de basisschool. U maakt gebruikt van het aanmeldingsformulier dat onder meer is toegevoegd aan de Zwolse Scholengids. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldingsformulier stuurt u samen met eventueel het onderwijskundige rapport op naar:

Zone.college Zwolle
t.a.v. de administratie
Postbus 552
8000 AN Zwolle

Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden of aanvragen bij de administratie van Zone.college Zwolle. Telefoon 088 2620 500 of e-mail zwolle@zone.college.

 

Download het aanmeldformulier voortgezet onderwijs Zwolle

 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind een leuke schooltijd heeft en dat deze periode wordt afgesloten met het behalen van een diploma. Bij de toelating kijken wij daarom goed naar alle aangeleverde informatie. Bij eventuele vragen nemen wij contact op met de ouders/verzorgers of de basisschool. Er volgt in ieder geval een kennismakingsgesprek wanneer dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. Wanneer uit alle informatie blijkt dat uw kind een vmbo-diploma kan halen, kan hij/zij bij ons een opleiding volgen. Uiteraard gaan wij in onze beoordeling uit van de wettelijke criteria.

Na twee kennismakingsdagen begint uw zoon of dochter aan het nieuwe schooljaar aan de opleiding.

Binnen 6 weken, na 15 maart 2022, krijgt u bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij gaan ervan uit dat wij elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.

Maximaal aantal leerlingen

Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen. Bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

  • 2 dakpanklassen Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 15 leerlingen;
  • 2 dakpanklassen Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 20 leerlingen;
  • 1 dakpanklas Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
  • 2 dakpanklassen Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
  • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum.

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels:
1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten.
2. Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 50% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Zwolle en 50% daarbuiten.
3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs.

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie. Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht over de uitkomst.