Aanmelden Zone.college Zwolle

Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed willen worden opgeleid in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport van de basisschool een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Voor Het Groene Lyceum geldt dat het basisschooladvies minimaal ‘vmbo-TL/Havo’ moet zijn.

Aanmelden is eenvoudig

Aanmelden voor het Vmbo Groen en Het Groene Lyceum gebeurt door de leerkracht van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met Zone.college Zwolle. Wil je alvast een aanmeldformulier downloaden? Dat kan via deze link.


Afspraken aanmeldings– en plaatsingsprocedure Vmbo Groen en Het Groene Lyceum

Binnen Zone.college hebben we afspraken gemaakt over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure. In dat document beschrijven we de aanmeldingsprocedure voor leerjaar 1 en hoe we handelen wanneer er zich meer leerlingen aanmelden dan wij kunnen plaatsen. Download hier de aanmeldings- en plaatsingsprocedure 2023-2024.


Instromen bij Zone.college

Wil je kind vanuit de brugklas of het tweede leerjaar overstappen naar ons Vmbo Groen? Dan kun je contact opnemen met één van de decanen van de locatie, mevr. Woltinge en mevr. Dullemond, via zwolle@zone.college.

Vijf vragen en antwoorden over onze aanmeldings- en plaatsingsprocedure

Werkt Zone.college Zwolle met een lotingssysteem?

Dat doen we al een paar jaar. Maar tot op heden hebben wij nog geen leerlingen hoeven teleurstellen. Natuurlijk hopen wij dat dit zo blijft, maar de animo voor het groen onderwijs is dit jaar erg groot. We verwachten dus dat we dit schooljaar wel over moeten gaan tot loting.

Hoeveel leerlingen kunnen zich aanmelden?

Het maximum aantal leerlingen dat we in schooljaar 2023-2024 kunnen plaatsen is 176. Met dit maximum aantal kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs en een veilige leeromgeving nog garanderen.

Voor wanneer moet mijn kind zijn aangemeld?

Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk voor 15 maart bij ons binnen zijn. De basisschool of school voor speciaal basisonderwijs van jouw kind helpt je hierbij en verzorgt de aanmelding. Maar als ouder(s)/verzorger(s) blijf jezelf verantwoordelijk om bij de basisschool te controleren of dit ook gebeurt. Check dus even goed of de school van jouw kind alles tijdig opstuurt (voor 15 maart binnen bij Zone.college).

Wat als de aanmelding toch te laat binnen is?

Te late aanmeldingen (na 15 maart binnen bij Zone.college) worden alleen in behandeling genomen als we het maximum aantal leerlingen nog niet hebben bereikt.

Waar kan ik alle afspraken nalezen?

De aanmeldings- en plaatsingsprocedure staat onder knop linksboven op deze pagina. Hier vind je ook een link naar het aanmeldingsformulier.