Haal je beste binnenste buiten

Op onze school voel je je snel ’thuis’: het is een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en techniek-lokalen: bij ons leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren. Haal je beste binnenste buiten!

Over ons

Ambitie

Zone.college is een school met innovatief Groen en duurzaam onderwijs. Het is een plek waar je groeit, over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Leerlingen en studenten volgen hun opleiding in de vmbo.zone of in de mbo.zone. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, halen wij je beste binnenste buiten.

Ambitie Zone.college
Zone.college werkt aan groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland. We willen zorgen voor vooruitstrevend beroepsonderwijs dat nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief. Groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland; daar werken we aan.

Koers Zone.college, de kern van ons functioneren vatten we als:

  • In een wereld vol verschillen willen wij verbinden
  • In een leven vol verrassingen bieden wij houvast
  • In een omgeving vol keuzes geven wij richting
  • In een tijd vol veranderingen ontwikkelen wij perspectief

Kernpunt is onze aanpak is dat we actief invulling willen geven aan “groots Groen onderwijs”. Voor het vmbo is dat sterk gericht op de kennismaking van jonge mensen met een duurzame Groene beroepswereld, zodat ze voorbereid zijn om als wereldburger een vervolgopleiding te kiezen.

Ons onderwijs

Kies vmbo

Leerlingen die kiezen voor het vmbo Groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het vmbo Groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg!

Wat wordt jouw route?
Als je van de basisschool komt, heb je meestal al gekozen voor een leerweg. Een leerweg geeft de manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide. Aan het einde van het tweede jaar van het vmbo maak je een definitieve keuze. We kijken dan samen wat het beste bij je past:

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Deze leerweg is speciaal voor leerlingen die het liefst met hun handen bezig zijn en dus erg praktisch zijn ingesteld. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 van het mbo.

Gemengde leerweg (GL)
Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die makkelijk studeren en vaak al weten welke richting ze op willen. De leerweg kent een flinke dosis theorie en minder stage. Met deze leerweg kun je eenvoudig doorstromen naar de hoogste niveaus (3 en 4) van het mbo.

Lees meer over vmbo Groen

 

Kies Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is voor leerlingen met havo-capaciteiten: ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving! Theorie en praktijk wisselen elkaar af en na een snel opleidingstraject van 6 jaar kunnen leerlingen eenvoudig doorstromen naar het hbo. Bij Het Groene Lyceum gaan theorie én praktijk hand in hand. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4. Hiermee hebben ze een prima startbewijs voor het hbo in handen!

Lees meer over Het Groene Lyceum

Organisatie

De leiding van Zone.college in Borculo is in handen van de locatiedirecteur, Bjorn Vos.

Locatiedirecteur
De heer B. Vos
e-mail: secretariaatborculo@zone.college

 

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: oacborculo@zone.college

Volg ons op

Instagram

#1 WIST JE DAT… HET GROENE LYCEUM NET ZOLANG DUURT ALS HET VWO? We hebben de belangrijkste weetjes over Het Groene Lyceum voor je op een rij gezet. Lees je mee? bit.ly/3i4dvk8

En zelf eens kennismaken met Het Groene Lyceum? Kom naar een open dag bij jou in de buurt. Kijk op https://zonecollege.nl/vo/locaties-het-groene-lyceum/ voor alle locaties.
...

31 0

Zone.college en Royal GD verlengen hun samenwerking. Studenten van de mbo-opleiding Dierenartsassistent paraveterinair profiteren zo van de mogelijkheden die Royal GD biedt. Royal GD zet zich in voor diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. In Nederland speelt zij een centrale rol bij de organisatie en het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot diergezondheid. Zo is haar veterinaire laboratorium in Deventer één van de modernste en grootste ter wereld. Tijdens de lessen bij Royal GD nemen studenten een kijkje in de sectiezaal, waar een docent uitleg geeft over anatomie en ziekteleer. Ook mogen studenten zelf organen bekijken. Ze doen ervaring op met hygiënemaatregelen en ze leren omgaan met mogelijk besmettelijke materialen. Op deze manier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld en gaat de leerstof echt leven.

#mbozonecollege #praktijkrijkleren
...

49 0

Open dag mbo in Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle, vandaag 25 november. Maak kennis met onze groene mbo-opleidingen. Meer informatie en aanmelden op zone.college/opendagenmbo (linkinbio) ...

27 0